Karcinom bešike

Karcinom bešike

Karcinom bešike

Aktuelno

Simptomi i faktori rizika

Karcinom mokraćne bešike

 simptomi i rano otkrivanje

Karcinom mokraćne bešike je maligna bolest koja nastaje najčešće na unutrašnjem zidu ovog organa koji je sačinjen od ćelija takozvanog tranziciocelularnog epitela pa se i samo bolest zove još tranziciocelularni ili urotelijalni karcinom. Ovakva vrsta karcinoma osim u mokraćnoj bešici (90% slučajeva) ređe može nastati i u bubregu, mokraćovodu i mokraćnoj cevi. Tranziciocelularni karcinom se javlja pet puta češće kod muškaraca nego kod žena i predstavlja četvrti najčešći karcinom u muškoj populaciji. Javlja se u starijoj životnoj dobi, u proseku sa 73 godine i 9 od 10 obolelih su stariji od 55 godina. Najveći faktori rizika za nastanak karcinoma bešike su pušenje i izloženost štetnim materijama na radnom mestu, pa su tako radnici u farbarskoj industriji, industriji gume i kože, te profesionalni vozači (zbog izloženosti dizel gorivu) i frizeri (zbog dugogodišnjem izlaganju farbi za kosu) u većem riziku od nastanka karcinoma bešike. Najčešći simptom karcinoma mokraćne bešike je pojava krvi u mokraći. Ponekad mokraća može promeniti boju u roze ili ređe biti tamno crvena. Pojava krvi u mokraći se može javiti jednom i nestati na nekoliko dana ili nedelje, pa se ponovo pojaviti. Svakako, pri pojavi krvi u mokraći treba konsultovati svog lekara. Svakako, pojava krvi u mokraći ne znači da imate karcinom mokraćne bešike, jer je ovaj simptom čest i kod drugih, najčeše benignih oboljenja. Drugi nespecifični simptomi uključuju bol i pečenje pri mokrenju, otežano mokrenje, urgentno mokrenje ili tanak mlaz mokraće, dok su ponekad, kod proširene bolesti simptomi teži i uključuju jake bolove u predelu karlice ili kostiju, slabost i malaksalost, gubitak apetita i slično.

  

 

 

Pogledajte šta kaže o simptomima karcinoma mokraćne bešike dr Zoran Džamić, urolog sa klinike za urologiju KCS:

Prvi odlazak kod lekara

prvi odlazak kod lekaraUkoliko se jave neki od ovih nespecifičnih simptoma izabrani lekar šalje bolesnika urologu koji obavlja dalju dijagnostiku.  Urolog najčešće prvo radi ultrazvučni pregled bešike, a nakon toga najvažniju pretragu-cistoskopiju: pregled mokraćne bešike kamerom kroz mokraćnu cev. Ukoliko urolog cistoskopijom primeti promenu sumnjivu na tumor sledeća dijagnostičko-terapijska procedura je transuretralna resekcija promene: operacija tumora kroz mokraćnu cev. Ovaj tumorski materijal urolog šalje patologu od čijeg nalaza zavisi dalja terapija.

Lečenje

lecenje

Prognoza ishoda lečenja karcinoma mokraćne bešike najviše zavisi od stadijuma bolesti. Kada patolog pregleda mikroskopom materijal dobijen resekcijom i daje definitivnu dijagnozu. Oko 70% karcinoma mokraćne bešike predstavlja takozvani ne-invazivni karcinom. Ovakav karcinom ne može da da metastaze jer je bio lokalizovan samo na površnom zidu mokraćne bešike. U ovom slučaju resekcija tumora kroz mokraćnu cev predstavlja i definitivnu terapiju. Ne-invazivni karcinom mokraćne bešike ima tendenciju stalnog vraćanja (50-90% slučajeva) i zbog toga pacijenti moraju biti stalno praćeni od strane urologa cistoskopskim pregledima. Određeni broj bolesnika sa ne-invazivnim karcinomom visokog rizika dobija dodatnu terapiju-ubacivanje BCG vakcine u bešiku nakon operacije. Ukoliko patolog postavi dijagnozu invazivnog karcinoma tada je potrebna dodatna dijagnostika i terapija. Pre svega potrebno je uraditi komjuterizovanu tomografiju/skener (CT) preglede grudnog koša i abdomena da se isključi udaljena proširenost bolesti (metastaze) i CT ili magnetnu rezonancu (MR) male karlice radi procene lokalne proširenosti bolesti. Osnovna terapija mišićno invazivnog karcinoma bešike bez udaljenih metastaza je operacija. Kod ovih bolesnika odstranjuje se najčešće cela mokraćna bešika (radikalna cistektomija) i pridruženi limfni čvorovi kako bi se poboljšala prognoza ovih bolesnika i smanjila mogućnost kasnije pojave udaljenih metastaza pre samog hirurškog lečenja potrebno je sprovesti hemioterapiju (davanje citostatika pre operacije-neoadjuvantna hemioterapija). Nakon toga se sprovodi operativno lečenje, te se nakon uklanjanja bešike urin odvodi iz mokraćovoda u kesu na prednjem trbušnom zidu ili se od tankog creva pravi nova bešika i urin se odvodi prirodnim putem.

 

 

Pogledajte šta kaže o lečenju karcinoma mokraćne bešike dr Nada Babović, medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:

 

 

 

Karcinom mokraćne bešike je agresivna bolest. Nakon operativnog lečenja će oko 50% bolesnika razviti metastaze, obično u periodu unutar dve godine, a 5-10% bolesnika sa invazivnim karcinomom ima metastaze već na početku bolesti. Lečenje ovih bolesnika se sprovodi hemioterapijom i imunoterapijom. Hemioterapija na bazi leka cisplatin je standardna terapija prve linije bolesti i prosečno preživljavanje primenom ovog leka je 14 meseci. Imunoterapija je novi vid lečenja karcinoma mokraćne bešike. Imunoterapijski lekovi se daju intravenski na dve ili tri nedelje. Njihovim mehanizmom dejstva ponovo se aktivira naš „uspavani“ imuni sistem koji prepoznaje maligne ćelije i uništava ih. Imunoterapijski lekovi su registrovani za lečenje bolesnika koji ne mogu da dobiju cisplatin u inicijalnom lečenju metastatskog karcinoma mokraćne bešike i za bolesnike koji su imali povratak bolesti ili se bolest nije povlačila primenjenom hemioterapijom na bazi platine. Ovi lekovi su budućnost lečenja jer su pokazali da sa daleko manje neželjenih efekata postižu dužu kontrolu bolesti u odnosu na hemioterapiju.

Moja priča

Prvi susret sa sumnjom na tešku bolest ili dijagnozom karcinoma nikome nije lak. Strah, neizvesnost, tuga, nemoć su samo neke od emocija kroz koja većina ljudi u takvoj situaciji prolaze. A posle toga, tek, počinje lečenje i borba. Važno je da znate da niste sami i da oko Vas ima ljudi koji prolaze kroz isto,  ali i mnogo onih koji su izašli iz ove borbe kao pobednici! Zato Vas ohrabrujemo da se raspitate o udruženjima pacijenata koja mogu da Vam budu podrška na putu na kom ste, da Vas saslušaju, podrže ili  da Vam pomognu da razumete svoju bolest kao i lečenje kroz koje prolazite. Ova udruženja su osnovali ljudi koji su prošli kroz borbu sa karcinomom, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji, zato što znaju koliko je teško biti sam sa bezbroj pitanja koja su bez odgovora. Oni najbolje znaju i mogu da razumeju kroz šta prolazite.  Zato ih potražite!