Skrining

Skrining karcinoma (raka) pankreasa

Razumevanje skrininga karcinoma

Skrining je važna metoda koja se koristi za otkrivanje potencijalnih znakova karcinoma u ranoj fazi, čak i pre nego što se pojave simptomi.

Univerzalni skrining, koji se naziva i masovni skrining ili skrining populacije, odnosi se na skrining pojedinaca u određenoj starosnoj grupi, bez obzira na njihove faktore rizika. S druge strane, selektivni skrining se usmerava na otkrivanje pojedinaca sa povećanim rizikom od razvoja karcinoma, kao što su oni sa porodičnom istorijom bolesti.

Skrining igra ključnu ulogu za otkrivanje karcinoma tokom njihovih ranih faza. Osnovni princip dobrog skrininga karcinoma je dobijanje vrednih informacija bez većeg rizika od štete. Skrining karcinoma potencijalno predstavlja rizik po zdravlje i trebalo bi da se primeni samo onda kada postoji medicinska indikacija.

Postupno objašnjenje skrininga


Skrining obuhvata korišćenje različitih testova i procedura za identifikaciju svih abnormalnosti koje mogu ukazivati na prisustvo karcinoma. Proces skrininga obično uključuje sledeće korake:

• Inicijalna procena: Pacijenti se procenjuju na osnovu starosti, pola, porodične istorije i drugih faktora rizika kako bi se utvrdilo da li treba da se podvrgnu skriningu za određenu vrstu karcinoma.

• Testovi: Skrining testovi se razlikuju za svaku vrstu karcinoma. Neke standardne metode skrininga za specifična onkološka područja uključuju:

Karcinom dojke: Zdravstveni radnici obično koriste mamografiju za skrining karcinoma dojke. Kod mamografije se koriste rendgenski zraci za pregled dojki i njom se otkrivaju svi znaci abnormalnog rasta ili promena.

Karcinom pluća: Skeniranjem pomoću niskodozne kompjuterizovane tomografije (CT) vrši se skrining karcinoma pluća među pojedincima sa visokim rizikom, kao što su teški pušači.

Karcinom kože: Skrining putem vizuelnog pregleda i biopsija za karcinom kože. Dermatolozi traže sumnjive mladeže, izrasline ili lezije koje mogu ukazivati na prisustvo karcinoma.

Hematološki maligniteti: Zdravstveni radnici koriste analize krvi, kao što su kompletna krvna slika (KKS) i biopsija koštane srži, za skrining hematoloških malignih bolesti kao što su leukemija i limfom.

Karcinomi probavnog trakta: Zdravstveni radnici koriste kolonoskopiju, sigmoidoskopiju i test na okultno krvarenje u stolici (FOBT) za skrining karcinoma organa probavnog trakta, uključujući kolorektalni karcinom.

Ginekološki karcinomi: Zdravstveni radnici koriste Papa testove ili HPV testove za skrining karcinoma grlića materice i vrše karlične preglede za otkrivanje karcinoma jajnika i materice. Karcinomi glave i vrata: Zdravstveni radnici često vrše fizičke preglede, snimanja (npr. MR, CT skeniranje) i biopsije, u zavisnosti od specifičnog područja glave ili vrata.

Genitourinarni karcinomi: Zdravstveni radnici koriste različite testove za skrining genitourinarnih karcinoma, uključujući antigen specifičan za prostatu (PSA), analize krvi za karcinom prostate i vrše snimanja (npr. ultrazvuk ili CT) za karcinom bubrega ili bešike.

• Evaluacija: Ako se skrining testovima otkriju abnormalnosti ili potencijalni znakovi karcinoma, zdravstveni radnici mogu preporučiti dalje dijagnostičko testiranje kako bi potvrdili prisustvo ili odsustvo karcinoma.


Karakteristike efikasnih skrining testova za karcinom


Različite procedure skrininga karcinoma imaju različite rizike, ali u praksi testovi obično imaju zajedničke specifične karakteristike. Ako se skrining testom otkrije karcinom, naknadno bi trebalo da se obezbede opcije za lečenje. Pored toga, pacijenti treba da dobiju jasno objašnjenje faktora koji doprinose njihovom povećanom riziku od nastanka karcinoma i da im se opravda potreba za sprovođenjem određenog testa.

U sklopu procesa testiranja, zdravstveni radnici treba da edukuju pacijente o prevalenciji lažnо pozitivnih rezultata i omoguće im da razumeju kontekst njihovih ishoda na testu. Ako je dostupno više skrining testova, pružaoci zdravstvenih usluga treba da ih predstave zajedno sa drugim opcijama za sveobuhvatnu evaluaciju i donošenje odluka.


Prednosti efikasnih skrining testova za karcinom


Prednosti skrininga karcinoma su velike i značajne.Neke od ključnih prednosti su:

• Rano otkrivanje: Skrining omogućava identifikaciju karcinoma u njegovim najranijim fazama i omogućava da lečenje počne kada su šanse za uspešne ishode lečenja veće.

• Povećane stope preživljavanja: Rano otkrivanje putem skrininga može dovesti do efikasnijeg lečenja uz potencijalno poboljšanje stope preživljavanja osoba sa karcinomom.

• Personalizovana nega: Skrining pomaže pri identifikaciji pojedinaca sa većim rizikom od razvoja karcinoma i omogućava zdravstvenim radnicima da ponude personalizovane preventivne intervencije i praćenje.

• Smanjen intenzitet lečenja: Za karcinome koji su otkriveni u ranijoj fazi potrebne su manje agresivne i invazivne terapije od onih koje su potrebne za karcinom koji je otkriven u uznapredovalom stadijumu.


Skrining je od ključnog značaja za rano otkrivanje karcinoma kroz univerzalne ili selektivne pristupe. Obuhvata različite testove i procedure prilagođene specifičnim karcinomima. Praktično skrining testovi treba da obezbede opcije za lečenje ukoliko se otkrije karcinom, jasno objasne faktore rizika i edukuju pacijente o lažnо pozitivnim rezultatima.

Prednosti skrininga uključuju rano otkrivanje, povećanu stopu preživljavanja, personalizovanu negu i smanjeni intenzitet lečenja. Konsultovanje pružalaca zdravstvenih usluga je od suštinskog značaja za određivanje odgovarajućih protokola skrininga na osnovu individualnih okolnosti.


Reference


1. Cancer screening overview. (2020). National Cancer Institute. cancer.gov

2. Wilson JM, Jungner G (1968). Principles and Practice of Screening for Disease (PDF). Public Health Papers. Vol. 34. Geneva: World Health Organization.

3. Carr, B. T. (2018, November 29). Pros and cons of 18 medical tests. Consumer Reports. consumerreports.org

4. Coleman C. (2017). Early Detection and Screening for Breast Cancer. Seminars in oncology nursing, 33(2), 141–155. doi.org

5. Wood, D. E., Kazerooni, E. A., Baum, S., Eapen, G. A., Ettinger, D. S., Hou, L., Jackman, D. M., Klippenstein, D., Kumar, R., Lackner, R. P., Leard, L. E., Lennes, I. T., Leung, A. N., Makani, S., Massion, P. P., Mazzone, P. J., Merritt, R. E., Meyers, B. F., Midthun, D. E., . . . Hughes, M. (2018). Lung Cancer Screening, version 3.2018, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 16(4), 412–441. doi.org

6. Kornek, T., & Augustin, M. (2013). Skin cancer prevention. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG, 11(4), 283–298. doi.org

7. Shao, S. H., Allen, B., Clement, J., Chung, G., Gao, J., Hubbell, E., ... & Tummala, M. (2023). Multi-cancer early detection test sensitivity for cancers with and without current population-level screening options. Tumori Journal, 109(3), 335-341.

8. Burra, P., Bretthauer, M., Buti Ferret, M., Dugic, A., Fracasso, P., & Leja, M. (2022). Digestive cancer screening across Europe.

9. Staples, J. N., & Duska, L. R. (2019). Cancer screening and prevention highlights in gynecologic cancer. Obstetrics and Gynecology Clinics, 46(1), 19-36.

10. Argiris, A., & Eng, C. (2004). Epidemiology, staging, and screening of head and neck cancer. Head and neck cancer, 15-60.

11. Leitzmann, M. F. (2011). Physical activity and genitourinary cancer prevention. Physical activity and cancer, 43-71.

12. Schiffman, J. D., Fisher, P. G., & Gibbs, P. (2015). Early detection of cancer: past, present, and future. American Society of Clinical Oncology educational book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting, 57–65. https://doi.org/10.14694/EdBook_AM.2015.35.57