Nacionalni dan borbe protiv limfoma

Udruženje pacijenata obolelih od limfoma LIPA održalo je konferenciju za novinare

                                             
                                         

Nacionalni dan borbe protiv limfoma je posvećen podizanju svesti javnosti o bolesti, simptomima i aspektima koji mogu značajno uticati na stanje pacijenata u toku lečenja i oporavka. Ove godine želimo svi zajedno da ukažemo na značaj ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja simptoma i adekvatnog lečenja pacijenata.

Na konferenciji za novinare, 27.03. u Press centru UNS-a, Knez Mihailova 6/III, sa početkom u 11 časova o bolesti, značaju ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja govorile su:

Doc. dr Zorica Cvetković, načelnica hematološkog odeljenja, KBC Zemun

Doc. dr Olivera Marković, načelnica hematološkog odeljenja, KBC Bežanijska kosa

Maja Marković, zakonski zastupnik Udruženja LIPA

Uprkos tome, što limfomi čine više od 5% svih karcinoma u svetu, pacijenti i dalje kasne sa odlaskom lekaru, zbog nespecifičnih simptoma. Limfomi predstavljaju klinički, patološki i biološki veoma heterogenu grupu hematoloških maligniteta. Postoje dve osnovne grupe, Hodgkin (HL) i Non-hodgkin limfomi (NHL) a 9 od 10 limfoma čine NHL. Difuzni B-krupnoćelijski limfom (DBKL) je najčešći oblik NHL limfoma, agresivnog je tipa i čini približno 30% svih slučajeva NHL.

Otkrivanje i započinjanje lečenja u što ranijoj fazi bolesti sprečava ozbiljnije zdravstvene komplikacije ili progrediranje bolesti, a samim tim i šanse za izlečenjem su veće. Kod agresivnih formi limfoma, ukoliko nije uključena adekvatna terapija, bolest uglavnom završava letalno.

Danas postoje inovativni terapijski modaliteti, čijom primenom su šanse za izlečenjem mnogo veće, a veliki procenat obolelih može biti izlečen nakon prve linije lečenja, kada su najveće šanse da se spreči pojava relapsa bolesti i očuva kvalitet života.

Živeti sa ozbiljnom i teškom bolešću nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima. U tim trenucima od pomoći može biti razmena iskustava sa pacijentima koji boluju ili su bolovali od iste ili slične bolesti.

Ovom prilikom biće predstavljena i kratka svedočenja pacijenata “Limfom - jedno ime, mnogo lica”, predivna kolekcija ličnih ispovesti pacijenata koji su bili dovoljno hrabri da podele svoju priču sa drugima, da pruže podršku, daju savet i pokažu odakle je dolazila i dolazi njihova snaga da istraju. Iako su životi svih nas različiti, naš put ka izlečenju uvek ima isti smer.

Iskreno verujemo da će priče naših pacijenata i priča o bolesti, pomoći drugima da nas bolje razumeju i tako podstaknemo promene u društvu kako bismo dobili podršku i negu koju zaslužujemo.

Nacionalni dan borbe protiv limfoma uspostavljen je pre pet godina, zajedničkom inicijativom Srpske limfomske grupe, strukovnog udruženja i Udruženja obolelih od limfoma LIPA i obeležava se poslednje nedelje marta.

HD Video snimak događaja u full screen formatu možete pogledati na YouTube kanalu Press centar UNS.

Vest je preuzeta sa sajta https://presscentar.uns.org.rs