Novi onkološki lekovi su šansa za produženje života

Autor teksta: Ljubica Petrović

- Čak i sa metastatskom bolešću može značajno da se produži život, a rani karcinom može i da se izleči, u zavisnosti od tipa i stadijuma bolesti - kaže za eKlinika portal profesorka dr Jasna Trifunović, pomoćnica direktora Instituta za onkologiju Vojvodine.

Odluka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da novih 15 onkoloških lekova stavi na pozitivnu listu predstavlja značajan korak ka poboljšanju preživljavanja obolelih.

Važna je prevencija

Smrtnost od malignih bolesti u svetu pada, dok kod nas raste. Profesorka dr Jasna Trifunović kaže kako do pada broja obolelih dolazi kada se rak ranije otkrije, a primene se savremeni lekovi.

– U borbi sa karcinomom važna je prevencija, odnosno skrining kako bi se bolest ranije otkrila, što omogućava bolje preživljavanje. Veliki napredak je urađen otkrićem novih lekova. Neki karcinomi u početku imaju lošu prognozu, a dešava se da preživljavanje bude kao i kod nekih drugih tumora. Zato lek treba da se da onda kada je to najefikasnije – kaže profesorka dr Trufunović i dodaje kako postoje dobri lekovi i za metastatske karcinome.

Mogućnost davanja dobre terapije

Prema njenim rečima, postoji algoritam lečenja i pacijenti se leče kako je najbolje moguće, a lekari imaju mogućnost da daju dobru terapiju.

– Za melanome nije bilo nikakvih lekova, samo hemioterapija, a sada postoji ciljana terapija i za adjuventnu terapiju. Lek za dojku je novi lek za adjuventnu terapiju i sve to je jako veliki napredak u lečenju. Neki od ovih novih lekova se već sada daju pacijentima, a neke očekujemo u sredinom maja, kada prođe centralna javna nabavka jer postoji procedura nabavke lekova – navodi dr Trifunović.

Pet novih lekova za dojku

Kako navodi, za karcinom dojke dobijeno je pet novih lekova, od kojih neke već imaju, a druge će dobiti kada prođe procedura nabavke. Za rak prostate se lek očekuje u maju, kao i za hepatocelularni karcinom jetre. Za karcinom debelog creva uveden je lek za metastatsku bolest, koji je sada ušao na listu, a koji se i ranije koristio.

– Imamo i mogućnost da dajemo lekove koji nisu na pozitivnoj listi, uz medicinske indikacije i kada su iscrpljene sve druge terapijske mogućnosti, što je jako važno. Neke već dajemo, a za ostale očekujemo da ćemo ih dobiti polovinom maja, kada prođe procedura nabavke – napomenula je dr Trifunović.

Provera stanja pacijenta

Kada je reč o davanju lekova dr Trifunović ističe kako prvo mora da se proveri stanje pacijenta, koje se prati, zbog nuspojava. Terapije se daju i u dnevnoj bolnici i pacijentima koji su na bolničkom lečenju.

– Zato za svaki lek moraju da se znaju nuspojave, da bismo pratili pacijenta i da reagujemo ako treba, da korigujemo ili redukujemo terapiju. To sve lekari moraju da prate i ako je velika toksičnost lekova onda se ona prekida – istakla je dr Trifunović.

Mučnina i povraćanje najčešće nuspojave

Sve to prati suportivna terapija, koja se dobija uz hemioterapiju, ciljanu, odnosno target terapiju. Mučnina i povraćanje su najčešće nuspojave koje mogu da se poprave. Cilj lečenja je da se dođe do poboljšanja i da bude dobar kvalitet života.

– To je korak ka tome da rak bude hronična bolest, da se pacijent uvede u stabilnu remisiju i da dugo može da mu daje terapija. Naravno, mora da dolazi na redovne kontrole i da se prati – naglasila je dr Trifunović.

Značajno produžavanje života

Kako navodi, čak i sa metastatskom bolešću može značajno da se produži život, a rani karcinom može i da se izleči, u zavisnosti od tipa i stadijuma bolesti.

– U ranom stadijumu može da se izleči, a u metastaskom da se produži život, ukoliko se terapija da na vreme, te je i dobra dijagnostika od velikog značaja – napomenula je dr Trifunović.

Napredak medicine

Dr Trifunovcić smatra kako je u poslednjih 20 godina medicina napredovala i sada postoje i novi lekovi, ali i nove strategije lečenja. To je značajno poboljšanje lečenja različitih karcinoma.

– Brojni su tumori, kao i podtipovi, pa su i lekovi različiti. Sada prođe više vremena do pogoršanja bolesti, što je jako važno. Na primer, kod karcinoma dojke se postižu dugotrajne remisije, te bolest poprima hronični tok, a pacijentima se obezbedi duže i kvalitetnije preživljavaju. Nekad se sa karcinomom dojke živelo pet godina, a sada im se značajno produžio život. Lekovi su doveli i do toga da pacijenti sa metastatskom bolešću mogu duže da žive – istakla je dr Trifunović i dodala kako tumori imaju različite podtipove, te od toga zavisi lečenje.

Važnost precizne dijagnostike

Kako objašnjava, sada sa novim lekovima pacijentima može mnogo da se pomogne. Kod 10 odsto obolelih od karcinoma dojke u pitanju je metastatska bolest, zato je važna dobra dijagnostika i dobro lečenje, koje uključuje terapiju pre operacije, operaciju, kao i lekove nakon operacije.

– Važno je da se prava terapija daje u pravo vreme, time se sprečava metastaza ili se odlaže. Zato su važni ti novi lekovi i da se odmah daje najbolji lek. Značajno se produžava život– naglašava dr Trifunović.

Potpuno povlačenje tumora

Kada je u pitanju karcinom koji je u stadijumu dva ili tri, prvo ide terapija, pa se onda radi operacija. Ta terapija je važna jer može da se postigne potpuno povlačenje tumora i takvi pacijenti imaju bolju šansu za preživljavanje. Upravo od tih rezultata zavisi kakva terapija će se davati nakon operacije.

– Od tipa tumora zavisi koji će lek dobiti, a o tome se odlučuje na onkološkom konzilijumu. Procenjuje se i da li će pacijent prvo biti operisan ili će dobiti neki vid terapije, pa potom biti operisan. Postoje razne terapije i otkriveni su brojni receptori na tumorskim ćelijama, a sada su razvijeni lekovi koji na to deluju i zato pacijenti mogu da dobijaju ciljanu terapiju – zaključila je dr Trifunović.

Preuzeto sa portala eKlinika