Novi pristupi lečenja limfoma „štede“ pacijenta od toksičnosti terapija

U trećem izdanju Vodiča za dijagnostiku i lečenje limfoma, Srpska limfomska grupa fokusira se na napredak u tretmanu Hočkinovog limfoma, folikularnog limfoma i difuznog B krupnoćelijskog limfoma.

Ovo izdanje donosi novine u vidu razmatranja najnovijih terapeutskih pristupa, uz poseban osvrt na dijagnostiku kao i na preveniranje neželjenih efekata novih terapijskih opcija.

Kako je naglašeno juče na skupu u Muzeju savremene umetnosti, novo izdanje vodiča odgovara na potrebu za osavremenjavanjem znanja o terapijama koje transformišu paradigmu lečenja limfoma, naglašavajući važnost prilagođenog pristupa svakom pacijentu. Efikasnost i sigurnost su ključni u cilju unaređenja kvaliteta lečenja i života pacijenata, što je ostvareno kroz rigoroznu analizu naučnih dokaza i multidisciplinarnog pristupa u pripremi ovog vodiča.

Docent dr Darko Antić, direktor Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, kaže da su pomenute tri grupe limfoma su najčešće hematološke bolesti zbog kojih se svakodnevno susreću sa pacijentima u kliničkoj praksi.

-Kod njih je došlo do najvećih promena u poslednje dve godine. Koncept precizne medicine je postao važan u lečenju obolelih. To znači da duboko zalazimo u biologiju bolesti i ono što se dešava u samom organizmu, i na osnovu toga lečimo naše pacijente. To je potpuna individualizacija terapije. Te nove specifične terapije koje „gađaju“ samu bolest imaju posebne karakteristike – istakao je dr Antić.

Prema rečima profesor dr Milene Todorović, Hočkinov limfom predstavlja retku bolest od koje obolevaju dve od 100.000 stanovnika godišnje, a veoma je izazovna za lečenje uz pomoć personalizacije terapije.

-Postoje novi pristupi lečenja koji zapravo štede pacijenta od pojačane toksičnosti terapija, a donose korist u lečenju – dodala je dr Todorović.

Dr Milena Urošević, iz Kliničkog centra Vojvodine, naglasila je da je potpuno promenjen koncept za relaps bolesti, kao i da je objašnjena dobro uloga transplantacije.

-Zahvaljujući modernim terapijama pacijenti kvalitetnije i duže žive. Međutim, i one imaju neželjene efekte koje mi moramo da preveniramo ukoliko se pojave i da vreme reagujemo – pojasnila je docent dr Olivera Marković, iz Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“.

Limfom je jedna od malignih bolesti krvi.

Vest je preuzeta sa sajta Politika.rs