Uloge proteina PD-L1 u lečenju karcinoma

Nekolicinu karcinoma je moguće lečiti terapijom povezanom sa PD-L1, usporavanjem ili zaustavljanjem tumora